Το σύνολο των α’ υλών μας εξασφαλίζεται από ιδιόκτητη έκταση 100 στρεμμάτων όπου καλλιεργούνται με βιολογικό τρόπο 150 διαφορετικά είδη αρωματικών φυτών και βοτάνων, παράλληλα πραγματοποιείται και βιολογική εκτροφή μελισσών.